Persbericht ANWR-GARANT Nederland

31 maart 2020

 

Noodkreet schoen-, sport- en modeondernemers:  de rekeningen kunnen niet meer worden betaald

 

Maandagmorgen 30-3-2020 is omstreeks 11.00 uur de brief van Retail Service Organisatie ANWR-GARANT Nederland (met meer dan 450 leden overhandigd) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris.

In deze brief een beschrijving van de ernstige liquiditeitscrisis in de schoen-, sport- en modebranche , die geheel aan de effecten van de Corona-crisismaatregelen is toe te schrijven. Zonder hulp, naast de bestaande maatregelen als NOW (werktijdverkorting), de uitgebreide TOGS-maatregel, uitstel van belastingbetaling, alsmede uitstel rente en aflossing bij de bank of de kredietverruiming, gaan er duizenden winkels dicht en gaat een groot deel van de keten failliet. De economische schade zal groot zijn, met tienduizenden werklozen en grote leegstand in winkelgebieden.  
Ondernemers moeten ruim een half jaar van tevoren hun artikelen inkopen en zijn verplicht deze orders af te nemen en te betalen. Maar door het massaal wegblijven van de klanten en daarmee het compleet wegvallen van de omzet, is er geen geld meer in kas en blijven de rekeningen onbetaald. Nu de huidige regelingen vanuit de overheid onvoldoende ondersteuning bieden, doen de ondernemers een appel aan het kabinet en vragen hen om direct geld beschikbaar te stellen, in de vorm van een regeling of een extra krediet.

Alle schoen-, sport- en modebranche ondernemers worden hierbij opgeroepen om deze petitie te tekenen en daarnaast geven de initiatiefnemers de ondernemers het advies om de komende dagen de btw-aangifte van het eerste kwartaal of van de maand maart aan te geven, zodat de belastingdienst direct kan zien hoe enorm groot de omzet terugval is en daarmee wordt ook echt het bewijs geleverd is dat dit geen loze noodkreet is.

Voor meer informatie:

ANWR-GARANT Nederland: 030-6024666 Terence Abrahamsen / Dennis Beute
Ondernemers: Tom van Geemen 06-53179565 / Niels Elferink 06-28230188
Website: www.anwr-garant.nl